Privacy verklaring

Privacy verklaring CineClub Wijchen

CineClub Wijchen is een vereniging, gevestigd te Wijchen en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 09184447.

Doel
De CineClub is een vereniging die een aantal keer per jaar een film vertoont voor haar leden en daarvoor een ledenadministratie bijhoudt. Deze administratie wordt gebruikt voor het maken van een ledenpas voor leden en het bijhouden van de contributiebetalingen van het lidmaatschap. Tevens ontvangen de leden voor aanvang van elke film een persoonlijke uitnodiging/aankondiging van de eerstvolgende film. Hiervoor gebruikt de vereniging het e-mailadres en/of postadres. Elk jaar ontvangen de leden per post een nieuwe ledenpas waarvoor de vereniging de adresgegevens gebruikt. De CineClub respecteert de privacy van al haar leden en/of bezoekers. De gegevens die de vereniging opslaat zijn: initialen, naam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Verstrekking aan derden
Een deel van de persoonsgegevens van de leden (initialen, naam, achternaam, adres, woonplaats en geslacht) worden verstrekt aan Drukkerij & Reprocentrum, Lepelaarstraat 8, 6601 DJ Wijchen met enkel als doel het fabriceren van de ledenpassen. Verder wordt voor het online bestellen van een ticket voor de filmavond in de theater zaal van “t Mozaïek te Wijchen de voornaam, naam en e-mailadres van de leden verstrekt. Dit uitsluitend voor het uitvoeren en/of verwerken van (geld) transacties die via de website verlopen.

Duur van de opslag
De persoonsgegevens van de leden worden opgeslagen voor de duur van het lidmaatschap. Zodra een lid het lidmaatschap heeft opgezegd worden alle gegevens m.b.t. dat lid definitief verwijderd uit de administratie.

Rechten leden
Ieder lid heeft het recht op inzage, rectificatie, overdracht en/of volledig wissen van zijn/haar persoonsgegevens. Ieder lid kan middels het secretariaat of online via het contactformulier een verzoek indienen om een van de voorgenoemde rechten uit te oefenen.

Beveiliging
CineClub Wijchen gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden. De CineClub treft passende maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of diefstal ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.